Innkalling til årsmøte ble sendt til klubbens medlemmer 2.november 2022. Om du ikke har mottatt den på mail bør du sjekke om riktig e-postadresse ligger inne på www.app.skyting.no.

Årsmøte for 2022 avholdes 22.februar kl.19.00 på Jegerhuset, Bjurstrømveien 4, 3055 Krokstadelva.

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Årsmøtet legger grunnlaget for Nedre Eiker Pistolklubbs virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan klubben skal drives, bør delta på årsmøtet.

Valgkomiteen består av leder, Are Christensen og medlem, Robin Haugen. De har oversikt på hvilke verv som er på valg, så om du ønsker å bidra med noe i klubben er det de man tar kontakt med. 

Fullstendig liste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden 14 dager før årsmøtet avholdes.

Vel møtt til årsmøte i februar 2023!

Vedlagt ligger innkalling til Nedre Eiker Pistolklubbs årsmøte for 2022 og forslagsskjema som skal brukes ved innsending av forslag til årsmøte.

Styrets innstilling til ny valgkomité kommer senere