Nedre Eiker Pistolklubb ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere.

I lys av den økende smittetrenden i vårt distrikt har styret fattet vedtak om at den organiserte treningen på lørdager (rekrutt-treningen) ikke arrangeres før tidligst 30. januar. Grunnen til at datoen er lenger enn regjeringens retningslinjer er fordi det i treningssammenheng er vanskelig å holde avstand og ivareta smittevernet.

Vi oppfordrer sterkt våre medlemmer til å følge både de nasjonale og lokale tiltakene for å stanse smittespredningen av koronaviruset.

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst 1 meter.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme.
  • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

Med vennlig hilsen

Styret