Nedre Eiker Pistolklubb ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. I lys av den økende smittetrenden i vårt distrikt har styret fattet vedtak om at den organiserte treningen på lørdager (rekrutt-treningen) ikke arrangeres før tidligst 30. januar. Grunnen til at datoen er lenger enn regjeringens retningslinjer er fordi det i […]