Velkommen til sikkerhetskurs.
Det starter torsdag 14.mars kl.18.00. Kurset holdes i Nedre Eiker vei 14, i Dental Spars lokaler på Gulskogen.
Da vil vi ha teorikveld 14.mars og søndag 17.mars vil vi være på banen å ha skytedag.
Det er obligatorisk med en lappedugnad under ett av våre stevner for å få godkjent kurset.
Kurset koster kr.1600,- og betales inn på konto 2220 20 93918
eller bruk Vipps kode Kalvedokk merk Sikkerhetskurs
I denne prisen ligger sikkerhetskurset, samt våpen og ammunisjon til 10 rekrutt-treninger.
Ta med kvittering 1. kurskveld.
Enkel servering!

Påmelding sikkerhetskurs

Velkommen,
Roger, Kursansvarlig