Takk til alle som deltok på Årsmøte 2017 den 13.februar!

Det ble gode diskusjoner, kaffe, kake og en flott premieutdeling til slutt.

Vi retter en stor takk til avtroppende styremedlem, Ina Eriksen, for innsatsen hun har lagt ned i styre- og klubbarbeid i sin periode i styret! Ina ble valgt som leder av Valgkomiteen for 2018 og  Endre Holmen ble valgt som medlem. Lykke til med nye oppgaver i klubben!

Takk til Valgkomiteen 2017, bestående av Trond Pedersen og Kjetil Engedahl, for deres innsats i året som har gått!

Vi ønsker velkommen til Trygve Hagness, som ble valgt inn som nytt styremedlem. Vi ser frem til et godt samarbeid!

En stor takk til Hederstegnkomiteen for deres jobb med utmerkelser på Årsmøte 2017.

Hilsen

Styret i Nedre Eiker Pistolklubb

Årsmøtepapirer:

Saksliste årsmøte 2017 (214 downloads)

Vedlegg til sakslisten:

  1. Forslag til forretningsorden for årsmøte 2017 i Nedre Eiker Pistolklubb (201 downloads)
  2. Årsberetning 2017 (200 downloads)
  3. Årsregnskap 2017 Nedre-Eiker Pistolklubb (183 downloads)
  4. Innkomne forslag til behandling av Årsmøte 2017 (212 downloads)
  5. Styrets forslag til medlemskontingent 2019 (204 downloads)
  6. NEPK Budsjett 2018 (189 downloads)
  7. Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2017 (180 downloads)